เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศการโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศการโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน

เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย    -   สถานีรถไฟเสิ่นหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  -  หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) –- เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย  -   ร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง

 

เดินทาง 25 ธันวาคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

Code CN20
Country เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศการโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
Start From 25,999
Detail Download PDF