โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโกย่า  – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน  -  ลานกิจกรรมหิมะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

เดินทางวันที่ 4-21 ธันวาคม 2562

Code JP15
Country
Start From 26,999
Detail Download PDF