เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5 วัน 3 คืน

เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน - วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - นารา - วัดโทไดจิ  - ตลาดคุโรมง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - 

 

เดินทางวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

Code JP14
Country เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5 วัน 3 คืน
Start From 25,999
Detail Download PDF