เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ค ฮังการี่ 8 วัน 5 คืน

เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ค ฮังการี่ 8 วัน 5 คืน

ดูไบ  - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์ -  สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -

 

     เดินทาง: 11 ก.ย. 62 - 3 ม.ค. 63

Code Ger01
Country
Start From 39,900
Detail Download PDF