อิตาลี เวนิส สวิตเซอแลนด์ 7 วัน 4 คืน

อิตาลี เวนิส สวิตเซอแลนด์ 7 วัน 4 คืน

ดูไบ  - เวนิส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – Bridge of Sighs - เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอร์ซา – โรงละครสกาล่า – พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า  -  มิลาน – ทาส์ช – เซอร์แมท – ทาส์ช - Col di Pillon – โลซานน์  -  โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค -

 

    เดินทางวันที่ 9 ต.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62

Code ITY03
Country อิตาลี เวนิส สวิตเซอแลนด์ 7 วัน 4 คืน
Start From 42,900
Detail Download PDF