ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

เฮงซิงกิ –วิลนีอุส– ย่านเมืองเก่า – มหาวิหารวิลนีอุส – ประตูเมือง - วิลนีอุส – ทราไก– ปราสาททราไก –เคานัส– ย่านเมืองเก่าเคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ –  ริก้า – ย่านเมืองเก่าริก้า - ริก้า –ชิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลินน์ –ย่านเมืองเก่าทาลลินน์ – ย่านทูมเปีย - เฮลซิงกิ – เซเนท สแควร์ – มหาวิหารเฮลซิงกิ – มหาวิหารอุสปนสกี้ 

 

 เดินทาง: 10 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63

Code FIN001
Country ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน
Start From 49,900
Detail Download PDF