ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง A Symphony of Lights-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLETS–ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค–รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Code HK02
Country ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
Start From 15,999
Detail Download PDF