ญี่ปุ่น เปปปุ นากาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น เปปปุ นากาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี –  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
 

เดินทางเดือนตุลาคม 2562

Code JPN0012
Country ญี่ปุ่น เปปปุ นากาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน
Start From 23,999
Detail Download PDF