เวียดนามใต้ ดาลัด สวนไฮเดรนเยีย 3วัน2คืน

เวียดนามใต้ ดาลัด สวนไฮเดรนเยีย 3วัน2คืน

เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ - ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง

 

เดินทางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562

Code VIET005
Country
Start From 7,999
Detail Download PDF