จีน ฮ่องกง 8 วัด 3 วัน 2 คืน

จีน ฮ่องกง 8 วัด 3 วัน 2 คืน

หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet - ติ่มซำ –  วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก –  วัดแชกงหมิว  –  
วัดหวังต้าเซียน  –  วัดชีหลิน - ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม)  –  เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ –  
วัดหมันโหม่ว  –  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
 

เดินทางกรกฎาคม - กันยายน 2562

Code CHN009
Country
Start From 16,900
Detail Download PDF