เกาะสวรรค์บาหลี 3 วัน 2 คืน

เกาะสวรรค์บาหลี 3 วัน 2 คืน

– ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน - วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล - วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – 

Code BL04
Country เกาะสวรรค์บาหลี 3 วัน 2 คืน
Start From 10,999
Detail Download PDF