เซี่ยงไฮ้ ริเวอร์ฟูล ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ริเวอร์ฟูล ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว
 

เดินทางวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2562

Code CHN008
Country
Start From 19,999
Detail Download PDF