เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5 วัน 3 คืน

เมืองอู๋ซี –พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก –ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย - ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้–ร้านยาบัวหิมะ –Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้– ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง

 

เดินทางเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2562

Code CHN06
Country
Start From 8,999
Detail Download PDF