จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

เมืองอู๋ซี –พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก –ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว – ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย - เมืองหังโจว –ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้–ร้านยาบัวหิมะ –Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง

 

เดินทางกันยายน 2562

Code CHN04
Country เซี่ยงไฮ้
Start From 7,999
Detail Download PDF