จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง –อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) -ร้านผ้าไหม- ย่านซินเทียนตี้ - ร้านบัวหิมะ –ตึกจินเหม่า ชั้น 88(ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) –หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง-Starbucks Reserve Roastery- ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝาง 

 

เดินทางสิงหาคม - ธันวาคม 2562

Code CHN003
Country เซี่ยงไฮ้
Start From 13,999
Detail Download PDF