นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ  - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ-เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น -ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า

 

เดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 

Code JPN011
Country นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
Start From 17,888
Detail Download PDF