ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ 5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ - ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต  - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

 

เดินทางธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

Code JPN09
Country ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ 5 วัน 3 คืน
Start From 30,999
Detail Download PDF