โคเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน

โคเกียว ฟูจิ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ-  ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน –ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน –  

Code jp10
Country
Start From 28,999
Detail Download PDF