ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ 5 วัน 3 คืน

นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสึ คันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์ 

 

เดินทางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

Code JPN07
Country ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ 5 วัน 3 คืน
Start From 30,999
Detail Download PDF