ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

       

            เดินทางวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2562

Code JP6
Country ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
Start From 25,999
Detail Download PDF