พระธาตตุมุเตา พระธาติอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

พระธาตตุมุเตา พระธาติอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน - หงสาวดี – วัดไจ๊ทะวาย – พระนอนชเวตาเลียว - พระพุทธรูป 4 ทิศ 
 

เดินทางวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562

Code MYA02
Country พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
Start From 8,499
Detail Download PDF