จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5 วัน 3 คืน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5 วัน 3 คืน

เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง  - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย-กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ - ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา -  จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ

 

เดินทางวันที่ 08-12 สิงหาคม 2562

Code CHI02
Country
Start From 9,999
Detail Download PDF