บาหลี 4 วัน 3 คืน

บาหลี 4 วัน 3 คืน

เกาะบาหลี - จิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ -ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท -สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

Code BL02
Country อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน 3คืน
Start From 12,999
Detail Download PDF