Tokyo Sakura Kawazu

Tokyo Sakura Kawazu

นาริตะ-หุบเขาโอวาคุดานิ–ชมซากุระ เมืองคาวาสึ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค-ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน-เมืองเก่าคาวาโกเอะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ

Code TK01
Country
Start From 23,999
Detail Download PDF