Package ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

Package Description


ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 ราคา 17,999 บาท View Detail