Package ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE 5 วัน 3 คืน

Package Description


TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก เดินทาง : 12-16 ก.พ. 63 ราคา 21,999 บาท View Detail