Package ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

Package Description


ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong, ชาบูบุฟเฟต์ XIN MALA เดินทาง 30 มกราคม- 7 มิถุนายน 2563 ราคา 22,999 บาท View Detail