Package ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน

Package Description


ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ฟรี WIFI ON BUS เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 ราคา 10,888 บาท View Detail