Package ไต้หวัน หนาวโถว เจียอี๊ ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน

Package Description


ไต้หวัน หนาวโถว เจียอี๊ ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน หนาวโถว เจียอี๊ ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสธรรมชาติของไทเป สุดอลังการ ชมพลุตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน เมนูพิเศษ!!อาหารซีฟู้ดไต้หวัน ชิมเสี่ยวหลงเปา "DIN TAI FUNG" **มิชลินสตาร์ 1 ดาว** เมนูพิเศษ!!lสเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์,บุฟเฟ่ต์ชาบู พระกระโดดกำแพง เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม 2563 ราคา 31,878 บาท View Detail