Package โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน

Package Description


โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 6 วัน  4 คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน

สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภ่ายภาพกับวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม จุใจ ณ ย่านชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกไป USJ  เดินทางวันที่ 25 กันยายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 ราคา 23,999 บาท View Detail