Package โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

Package Description


โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เลือกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ราคา 19,888 บาท View Detail