Package แคนาดา อเมริกา โตรอนโต้ นิวยอร์ก 9 วัน ุ6 คืน

Package Description


แคนาดา อเมริกา โตรอนโต้ นิวยอร์ท 9 วัน 6 คืน

แคนาดา อเมริกา โตรอนโต้ นิวยอร์ท 9 วัน 6 คืน

สัมผัสประสบการณ์ "ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์" ชมน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ชมมหานครเอกของโลก "นิวยอร์ก" ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เดินทางวันที่ 22-30 ตุลาคม 2562 ราคา 85,999 บาท View Detail