Package เวียดนามเหนือ เลสโก กอดดาวห่มฟ้า 4D3N

Package Description


เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4D3N

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4D3N

พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ของเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางชมเมือง หมู่บ้านก๊าตก๊าต ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ เดินทาง 29 ธันวาคม - 27 มีนาคม 2563 ราคา 11,999 บาท View Detail