Package เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

Package Description


เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศหนาว ณ เมืองมกโจว ชมไร่ชารูปหัวใจ ชมที่เที่ยวแห่งใหม่ "สะพานแก้ว" ยาวที่สุดในเวียดนาม เที่ยวชมสวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ล่องเรือชมธรรมชาติ เที่ยวชมเมืองไฮฟอง มื้อพิเศษ !!! สุกี้หม้อไฟ ของสมนาคุณ ฟรี !!! ถุงผ้า / หมวก เดินทางวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 26 ธันวาคม 2562 ราคา 8,999 บาท View Detail