Package เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH 4 วัน 3 คืน

Package Description


เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH  4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH 4 วัน 3 คืน

บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยที่ร้าน Sen Tay Ho พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63 ราคา 18,999 บาท View Detail