Package เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน

Package Description


เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน

เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน

เที่ยวเมืองง๊อไบ๊ รวมล่องเรือ ชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซานิ พักดี โรงแรม 4 ดาว สักการะพระโพธิสัตว์ผู่เสียน 10 พักตร ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) ช้อปปิ้งชิคๆถนนไทกู๋หลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ เมนูพิเศษ "อาหารตุ๋นยาจีน และอาหารกวางตุ้ง" เดินทางเดือน ม.ค.-เม.ย. 2563 ราคา 11,999 บาท View Detail