Package เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว 4 วัน 3 คืน

Package Description


จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น อุทยานนางฟ้า ชมอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ วิวดีๆที่ จุดชมวิวระเบียงเเก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) พัก รร.ดี 4ดาว หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง พิเศษ!!ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง และเมนูพิเศษสุกี้หม้อไฟ เดินทาง 13 - 24 ก.พ 2563 ราคา 13,999 บาท View Detail