Package เที่ยวมรกดโลกแห่งศรีลังกา ดินแดนพุทธธรรม 5 วัน 3 คืน

Package Description


เที่ยวมรกดโลกแห่งศรีลังกา ดินแดนพุทธธรรม 5 วัน 3 คืน

เที่ยวมรกดโลกแห่งศรีลังกา ดินแดนพุทธธรรม 5 วัน 3 คืน

วัดถ้ำดัมบุลลา เขาสิกิริยาหรือภูเขาสิงห์โต ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดศรีปรมนันทะหรือวัดจุฬาลงกรณ์ นั่งตุ๊กตุ๊ก ชม ป้อมปราการเมืองกอลล์ วัดกัลณียา วัดคงคาราม ห้างสรรพสินค้าโอเดลเซ็นเตอร์ เดินทางวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 9 มีนาคมิ 2563 ราคา 22,500 บาท View Detail