Package เฉิงตู การ์เชียร์

Package Description


เฉิงตู การ์เชียร์

เฉิงตู การ์เชียร์

เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เมืองเม่าเซี่ยน อุทยานสวรรค์ภูผากาเซีย ภูเขาหิมะซีหลิง ถนนจิ๋นหลี่ รวมค่ากระเช้าเข้าชมอุทยาน เมนูพิเศษ "อาหารตุ๋นยาจีน สุกี้เห็ดดำ" เดินทา 2 ธันวาคม - 9 ธันวาคม 2562 ราคา 13,999 บาท View Detail