Package ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Package Description


ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ สักการะพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ หาดรีพัลเบย์ ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เดินทางวันที่ 13 กรกฏาคม ถึง 14 ธันวาคม 2562 ราคา 13,999 บาท View Detail