Package ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

Package Description


ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ ชมพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหันแก้ชง ขอพรที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวู่ซิตี้ ตลาดกงเป่ย ราคา 12,999 บาท View Detail