Package อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

Package Description


อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน

บินตรงการบินไทย Thai Airways ♦️บินภายใน 2 เทียวบิน ชมทุ่งดอกแซฟรอน (Saffron Fields) ขึ้นกระเช้ากุลมาร์ค ♦️ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย @พาฮาลแกรม ล่องเรือชิคารา ชมความงามทะเลสาบดาล ชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก ชม ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว!! บ้านเรือ 3 คืน!! แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม เดินทางวันที่ 6 กันยายน ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ราคา 27,999 บาท View Detail