Package อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

Package Description


อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู "ฮาวามาฮาล" บินตรงโดย สายการบินไทย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ "ทัชมาฮาล" ชมความงาม ป้อมปราก่ีแอมเบอร์ ฟอร์ด เเละ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ชมเมือง อัครา ชมเเหล่งมรดกโลก อัครา ฟอร์ท ชมประตูเมืองอินเดีย เเละช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท แจกฟรี!! ชุดสาหรี หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บ @แอมเบอร์ฟอร์ด พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!! เดินทางวันที่ 13 กรกฏาคม ถึง 13 ธันวาคม 2562 ราคา 19,999 บาท View Detail