Package อาบูดาบี ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ 5 วัน 3 คืน

Package Description


อาบูดาบี ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ 5 วัน 3 คืน

อาบูดาบี ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ 5 วัน 3 คืน

ขึ้นชมวิวด้านบนตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม นั่งรถลีมูซีนสุดหรูชมความสวยงามของเมืองดูไบ เข้าชมทำเนียบประธานาธิบดีแห่งอาบูดาบี QASR AL WATTAN สุดมันส์ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ พิเศษ!!อาหารไทย 1 มื้อ เดินทางวันที่ 6 กันยายน ถึง 18 ตุลาคม 2562 ราคา 24,999 บาท View Detail