Package ออสเตรเลีย เช็ก เยอรมัน 6 วัน 3 คืน

Package Description


ออสเตรเลีย เช็ก เยอรมัน 6 วัน 3 คืน

ออสเตรเลีย เช็ก เยอรมัน 6 วัน 3 คืน

สัมผัสความสวยงาม แสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง ที่ "หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน" ที่ "เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ" เดินทางวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 ราคา 39,999 บาท View Detail