Package สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น 7 วัน 4 คืน

Package Description


สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น 7 วัน 4 คืน

สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น 7 วัน 4 คืน

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธรน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค" เดินทาง 06 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2563 ราคา 45,000 บาท View Detail