Package รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 8วัน5คืน

Package Description


รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 8วัน5คืน

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 8วัน5คืน

ไฟล์บินสวย ต่อไฟล์ทไม่เหนื่อย ถ่ายรูปชมวิวชิคชิค ณ สวน "โคโลเมนสโกเย" สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก รับฟรีท่านละ 1 เซต ชมความงดงามโบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซากอร์ส ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และ พระราชวังแคทแทอรีน ถ่ายรูปไฮไลท์กับโบสถ์เซนบาซิลโดมสีลูกกวาดสัญลักษณ์รีสเซีย ชอปปิ้งสุดมันส์ถนนเนฟกี้ และ ห้างสรรพสินค้ากุม สัมผัสบรรยากาศรถไฟความเร็วสูง Sapsan 1 เที่ยว เดินทาง 25 มกราคม - 21 มีนาคม 2563 ราคา 43,999 บาท View Detail