Package ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

Package Description


ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ท่องเมืองแห่งเทพนิยาย และ พิชิตยอดเขามงบล็องโดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง" ชมความสง่างามของเมืองที่ได้สมญานามว่า "เมืองหลวงของโลก" . . "เมืองเจนีวา" เดินทางวันที่ 13 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม 2562 ราคา 49,999 บาท View Detail