Package ตุรกี 9 วัน 6 คืน เลสโกบอลลูนหลากสี

Package Description


ตุรกี 9 วัน 6 คืน เลสโกบอลลูนหลากสี

ตุรกี 9 วัน 6 คืน เลสโกบอลลูนหลากสี

เต็มอิ่ม!! นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน มื้อพิเศษ!! เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความสวยงานแบบใกล้ชิด อุโมงค์ผีเสื้อ เข้าชมบ้านพระแม่มารี พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เดินทางวันที่ 1 มกราคม ถึง 27 มีนาคม 2563 ราคา 29,999 บาท View Detail