Package ตุรกี อังการา คัปปาโดเจียฯ 9 วัน 6 คืน

Package Description


ตุรกี อังการา คัปปาโดเจียฯ 9 วัน 6 คืน

ตุรกี อังการา คัปปาโดเจียฯ 9 วัน 6 คืน

นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมบ้านพระแม่มารี พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ขึ้นกระเช้าสู่เมืองเพอกามัม แถมฟรีชาแอปเปิ้ล,เครื่องราง EVIL EYE,TURKISH ICE CREAM เดินทาง 22 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ราคา 29,999 บาท View Detail